transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clay plaster - come and learn

Författare och institution:
Linda Lindblad (Hantverkslaboratoriet - Nationellt Centrum för Kulturmiljövårdens Hantverk); Andrea Theis (-)
Publicerad i:
Hantverkslaboratoriets filmkanal på Youtube, s. 5 minuter
Antal sidor:
5 minuter
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Lerklining och lerputs. I projektet Northern clay plaster project har ett utbildningsmaterial om lerputs översatts från tyska till svenska, finska och estniska. I och med att projektet nu avslutats kommer kurser att ges vid Hantverkslaboratoriet. It´s now possible to take courses in your own country, or abroad in another European country due to this teaching material. This film has been produced in the EU-project Northern clay plaster project to promote this possibility all over Europe. Foto: Andrea Theis DE Edit: Linda Lindblad SE
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
clay plaster, lerklining, lerputs, hantverk, Hantverkslaboratoriet, kulturvård
Ytterligare information:
Film 5 minuter
Postens nummer:
231429
Posten skapad:
2016-01-27 21:01
Posten ändrad:
2016-01-27 21:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007