transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klensmederna

Författare och institution:
Emma Hellström (-); Anders Lundvang (Hantverkslaboratoriet - Nationellt Centrum för Kulturmiljövårdens Hantverk)
Publicerad i:
Hantverkslaboratoriets filmkanal på Youtube, s. 5 minuter
Antal sidor:
5 minuter
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ett besök hos Klensmederna Cornelia och Basse i Sörmland. En film av Emma Hellström. Filmen gjordes på Hantverkslaboratoriets kortkurs i dokumentär filmteknik för hemslöjdskonsulenter år 2013. Kursledare: Anders Lundvang
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
hantverk, Hantverkslaboratoriet, kulturvård, hemslöjd
Ytterligare information:
Film 5 minuter
Postens nummer:
231387
Posten skapad:
2016-01-27 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007