transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decoupling and its relation to strain partitioning in continental lithosphere-insight from the Periadriatic Fault system (European Alps).

Författare och institution:
Mark R. Handy (-); Jochen Babist (-); Ralf Wagner (-); Claudio Rosenberg (-); Matthias Konrad-Schmolke (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Geological Society Special Publication, 243 s. 249-276
ISSN:
0305-8719
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
231362
Posten skapad:
2016-01-27 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007