transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Applying Options Thinking to Shape Generativity in Digital Innovation: An Action Research into Connected Cars

Författare och institution:
Fredrik Svahn (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Rikard Lindgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); L. Mathiassen (-)
Publicerad i:
2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences, s. 4141-4150
ISBN:
978-1-4799-7367-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Postens nummer:
231332
Posten skapad:
2016-01-26 11:51
Posten ändrad:
2016-01-26 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007