transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characteristics of Mobile Higher Education Students

Författare och institution:
Caroline Berggren (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Anders Olofsson (-)
Publicerad i:
European Conference on Educational Research (ECER),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
231274
Posten skapad:
2016-01-25 16:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007