transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evolution of a tourmaline-bearing lawsonite eclogite from the Elekdag area (Central Pontides, N Turkey): evidence for fluid infiltration of slab-derived B-rich fluids during exhumation

Författare och institution:
R Altherr (-); G Topuz (-); H Marschall (-); Thomas Zack (Institutionen för geovetenskaper); T Ludwug (-)
Publicerad i:
Contributions to Mineralogy and Petrology, 148 s. 409-425
ISSN:
0010-7999
E-ISSN:
1432-0967
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Berggrundsgeologi och petrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geokemi
Postens nummer:
231221
Posten skapad:
2016-01-24 22:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007