transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cold subduction of oceanic crust: Implications from a lawsonite eclogite from the Dominican Republic

Författare och institution:
Thomas Zack (Institutionen för geovetenskaper); T Rivers (-); R Brumm (-); A Kronz (-)
Publicerad i:
European journal of mineralogy, 16 s. 909-916
ISSN:
0935-1221
E-ISSN:
1617-4011
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Berggrundsgeologi och petrologi
Postens nummer:
231220
Posten skapad:
2016-01-24 22:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007