transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Temperature-dependence of Zr in rutile: Empirical calibration of a rutile thermometer

Författare och institution:
Thomas Zack (Institutionen för geovetenskaper); R Moraes (-); A Kronz (-)
Publicerad i:
Contributions to Mineralogy and Petrology, 148 s. 471-488
ISSN:
0010-7999
E-ISSN:
1432-0967
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Multidisciplinär geovetenskap ->
Endogen geovetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Berggrundsgeologi och petrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geokemi
Postens nummer:
231218
Posten skapad:
2016-01-24 22:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007