transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Big Five personality types in adolescents with congenital heart disease: Prospective associations with psychosocial functioning and perceived health

Författare och institution:
Jessica Rassart (-); Koen Luyckx (-); Eva Goossens (-); Leen Oris (-); Silke Apers (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
AEPC Psychosocial Meeting. 16-18 March 2016, Rotterdam, the Netherlands,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
http://www.erasmusmc.nl/47430/51019/5441584/ProgramAEPC2016_2
Postens nummer:
231066
Posten skapad:
2016-01-21 13:52
Posten ändrad:
2016-06-23 12:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007