transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EP-1271: Development of focused microwave hyperthermia of pediatric brain cancer

Författare och institution:
Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers); Kok Petra (-); Pegah Takook (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers); Johanna Gellermann (-); Birgitta Lannering (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Klas Blomgren (-); Crezee Johannes (-); Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers)
Publicerad i:
3rd ESTRO Forum. 24-28 April 2015, Barcelona, Spanien. Abstract Book., s. 708-709
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Medicinteknik ->
Medicinsk apparatteknik
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Ytterligare information:
http://www.estro.org/congresses-meetings/items/3rd-estro-forum
Postens nummer:
231037
Posten skapad:
2016-01-20 22:09
Posten ändrad:
2016-06-29 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007