transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Algorithmic Agency in Information Systems: Research Opportunities for Data Analytics of Digital Traces

Författare och institution:
Jonas Andersen (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Rikard Lindgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Lindberg Aron (-); Lisen Selander (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences,
ISSN:
1530-1605
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Postens nummer:
230903
Posten skapad:
2016-01-19 09:22
Posten ändrad:
2016-06-27 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007