transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Innovating with Digital Action Repertoires at Amnesty International: Exploring Role Ambiguity

Författare och institution:
Lisen Selander (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Sirkka Jarvenpaa (-)
Publicerad i:
Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences,
ISSN:
1530-1605
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
230902
Posten skapad:
2016-01-19 09:19
Posten ändrad:
2016-06-27 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007