transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organic Evolution of Development Organizations - An Experience Report

Författare och institution:
Ali Shahrokni (-); Peter Gergely (-); Jan Söderberg (-); Patrizio Pelliccione (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Publicerad i:
SAE 2016 World Congress and Exhibition - Model-Based Controls and Software Development,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Postens nummer:
230806
Posten skapad:
2016-01-16 09:58
Posten ändrad:
2016-09-13 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007