transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Architecture of Commons Legal Institutions

Författare och institution:
Saki Bailey (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Mattei, U. & Haskell, J. (Eds.). Research Handbook on Political Economy and Law, s. 481-495
ISBN:
978-17-81-00534-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edward Elgar Publishing Inc
Förlagsort:
Northhampton
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Allmän rättslära
Nyckelord:
commons, legal institutions
Postens nummer:
230766
Posten skapad:
2016-01-15 15:37
Posten ändrad:
2016-05-04 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007