transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskningsrapportering i svensk press - en pilotstudie

Författare och institution:
Ulrika Andersson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Vetenskap & Allmänhet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Hur ser egentligen den svenska medierapporteringen av forskning ut? I en pilotstudie har Vetenskap & Allmänhet, VA, tillsammans med SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersökt hur svenska tryckta medier rapporterar om forskning. Pilotstudien är en del av den större studien Fusk och förtroende – en studie av medierapportering om forskningsfusk och förtroendet för forskning (VA-rapport 2014:3).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
Nyckelord:
forskningsrapportering, medierapportering, forskning, forskningsfusk
Postens nummer:
230701
Posten skapad:
2016-01-14 22:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007