transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coarctations in Denmark and Sweden 2002-2012

Författare och institution:
Katarina Spangenberg (-); Katarina Lannering (-); Morten Helvind (-); Mats Mellander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Jesper Steensberg (-)
Publicerad i:
45th Nordic Paediatric Cardiology Meeting, Oslo September, 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Barnkardiologi
Ytterligare information:
http://www.npcm2015.no/
Postens nummer:
230700
Posten skapad:
2016-01-14 22:31
Posten ändrad:
2016-06-28 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007