transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Failure of early detection of isolated coarctation of the aorta in the newborn. Results of a Swedish population-based study

Författare och institution:
Katarina Lannering (-); Marie Bartos (-); Mats Mellander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Cardiology 2015. 18th Annual Update on Pediatric and Congenital Cardiovascular Disease. Challenges and Dilemmas. Feb 11-15, 2015. Scottsdale, Arizona, US.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Barnkardiologi
Ytterligare information:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjez4XLmMrNAhUCGZoKHfrjBzwQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mdlinx.com%2Fpediatrics%2Fconference-details.cfm%2F157788%2F&usg=AFQjCNFc7e843evnI2mKYG2fhjm0An6fLg
Postens nummer:
230698
Posten skapad:
2016-01-14 22:13
Posten ändrad:
2016-06-28 09:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007