transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hypoplastic Left Heart Syndrome. Epidemiology and Outcome in Sweden 1993-2013. A National Cohort Study

Författare och institution:
Annika Öhman (-); Gunnar Bergman (-); Sven Erik Sonesson (-); Milad El-Segaier (-); Katarina Hanseus (-); Torsten Malm (-); Boris Nilsson (Institutionen för kliniska vetenskaper); Annika Rydberg (-); Mats Mellander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Cardiology 2015. 18th Annual Update on Pediatric and Congenital Cardiovascular Disease. Challenges and Dilemmas. Feb 11-15, 2015, Scottsdale, Arizona, US,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Barnkardiologi
Postens nummer:
230697
Posten skapad:
2016-01-14 22:10
Posten ändrad:
2016-06-28 12:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007