transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Försvarsmakten och diskriminering – en jämförelse mellan 2010 och 2015

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI)); Rolf Solli (Gothenburg Research Institute (GRI))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 2016:1
Antal sidor:
65
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
År 2009 instiftades en ny diskrimineringslag i Sverige. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter med grund i kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Med bakgrund mot denna nya lagstiftning blev vi tillfrågade att göra en utredning och kartläggning av diskriminering inom Försvarsmakten. Det resulterade i en enkät som genomfördes bland alla försvarsmaktens anställda våren 2010. En uppföljning har sedan dess planerats och resulterade i att vi tillfrågats om att göra motsvarande utredning och kartläggning 2015. I denna rapport presenteras studien från 2015 och jämförelser med resultaten från 2010.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Postens nummer:
230618
Posten skapad:
2016-01-14 09:27
Posten ändrad:
2016-02-08 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007