transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visualization of Disability Glare Due to Veiling Luminance

Författare och institution:
Björn Löfving (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Monica Billger (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Jörgen Thaung (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Energy Procedia, 6th International Building Physics Conference (IBPC), Torino, ITALY, JUN 14-17, 2015, 78 s. 735-740
ISSN:
1876-6102
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We present a simulation method to evaluate and visualize disability glare problems. Mathematical calculations of visual degradations due to optical imperfections in the eye are performed on luminance photos of scenes and the result is visualized. The method was evaluated in three indoor and outdoor cases where different visual aspects on disability glare were studied. Overall, the simulations predicted problem areas in the scenes to a large extent. The method was also applied in a light rendered 3D-model and gave indications for improvements of the light setting. Aspects on improving environmental planning by better understanding of human vision are discussed.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Medicinteknik ->
Medicinsk bildbehandling
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
disability glare; simulation; visualization; light perception; visual assessment; visual performance; high dynamic range images
Chalmers styrkeområden:
Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
230604
Posten skapad:
2016-01-13 17:38
Posten ändrad:
2016-05-13 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007