transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Time as a key issue for enhanced cooperation between engineering and ergonomics

Författare och institution:
R Wells (-); S-E Mathiassen (-); Lars Medbo (Institutionen för transportteknik, Chalmers); Jörgen Winkel (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Fourth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (PREMUS), September 30-October 04, s. 238
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Produktionsergonomi, Production ergonomics
Postens nummer:
23056
Posten skapad:
2006-11-06 00:19
Posten ändrad:
2010-11-23 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007