transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intrahospital transports of critically ill patients: critical care nurses' perceptions.

Författare och institution:
Mona Ringdal (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Wendy Chaboyer (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Margareta Warrén Stomberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Nursing in critical care, 21 ( 3 ) s. 178-84
ISSN:
1478-5153
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Between 30% and 70% of intrahospital transports is associated with some form of adverse event, compromising patient safety.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
230530
Posten skapad:
2016-01-13 11:39
Posten ändrad:
2016-05-06 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007