transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical and microbiological features of infective endocarditis caused by aerococci.

Författare och institution:
Torgny Sunnerhagen (-); Bo Nilson (-); Lars Olaison (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Magnus Rasmussen (-)
Publicerad i:
Infection, 44 ( 2 ) s. 167-173
ISSN:
1439-0973
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To define the clinical presentation of aerococcal infective endocarditis (IE) and the prevalence of synergy between penicillin and gentamicin on aerococcal isolates.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
Nyckelord:
Endokardit, Aerococcus
Postens nummer:
230405
Posten skapad:
2016-01-12 00:14
Posten ändrad:
2016-04-28 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007