transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Counterinsurgency Going Places? Exploring the US Military’s Development Practices in Eastern Africa

Författare och institution:
Jan Bachmann (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Paper presented at the International Studies Association Conference, New Orleans, 18-21 February 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
Postens nummer:
230382
Posten skapad:
2016-01-11 17:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007