transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Promotion of Motor Execution via Myoelectric Pattern Recognition and Augmented/Virtual Reality as a Treatment of Phantom Limb Pain

Författare och institution:
Max Jair Ortiz-Catalan (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Rannveig Asa Gudmundsdottir (Institutionen för signaler och system, Chalmers); Morten B Kristoffersen (Institutionen för signaler och system, Chalmers); Alejandra Zepeda-Echavarria (Institutionen för signaler och system, Chalmers); Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Chalmers); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
9th Congress of the European Federation of Pain (EFIC), Vienna, Austria, Sept 2-5, 2015.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi
Ytterligare information:
http://www.efic.org/index.asp?sub=PFIY4RWIb074C4
Postens nummer:
230378
Posten skapad:
2016-01-11 16:19
Posten ändrad:
2016-06-20 09:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007