transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Selected challenges of software evolution for automated production systems

Författare och institution:
B. Vogel-Heuser (-); S. Feldmann (-); J. Folmer (-); J. Ladiges (-); A. Fay (-); S. Lity (-); Matthias Tichy (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); M. Kowal (-); I. Schaefer (-); C. Haubeck (-); W. Lamersdorf (-); T. Kehrer (-); S. Getir (-); M. Ulbrich (-); V. Klebanov (-); B. Beckert (-)
Publicerad i:
13th International Conference on Industrial Informatics, INDIN 2015, Robinson College, Cambridge, United Kingdom, 22 - 24 July 2015, s. 314-321
ISBN:
978-1-4799-6649-3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Automated machines and plants are operated for some decades and undergo an everlasting evolution during this time. In this paper, we present three related open evolution challenges focusing on software evolution in the domain of automated production systems, i.e. evolution and co-evolution of (interdisciplinary) engineering models and code, quality assurance as well as variant and version management during evolution.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Nyckelord:
automated production systems, evolution, production automation, software engineerring, variability
Postens nummer:
230371
Posten skapad:
2016-01-11 15:24
Posten ändrad:
2016-09-13 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007