transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Creating the 1957 Cartel Law: The Role of Pressure Groups on Finland’s Competition Policy and Cartel Registration

Författare och institution:
Susanna Fellman (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Regulating Competition - Cartel registers in the twentieth-century world, s. 88-110
ISBN:
978-1-138-02164-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
Oxon, UK & New York, US
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
230346
Posten skapad:
2016-01-11 12:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007