transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

“Environmental Policy Convergence through Ecological Modernization – A Road to Sustainable Development?”

Författare och institution:
Lennart J Lundqvist (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 31 ( 3 ) s. 197-220
ISSN:
0801-1745
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
ecological modernization, compoetitive logic, policy convergence, decoupling, sustainable development
Postens nummer:
230334
Posten skapad:
2016-01-11 11:03
Posten ändrad:
2016-01-11 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007