transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medieämnets etablering i Sverige

Författare och institution:
Lennart Weibull (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Hyvönen, M, Snickars, P, Vesterlund, P (red) Massmedieproblem. Mediestudiets formering., s. 125-163
ISBN:
978-91-981961-4-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Mediehistoriskt arkiv. Mediehistoria, Lunds universitet
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
230326
Posten skapad:
2016-01-11 09:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007