transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neurologic outcome, health-related quality of life, anxiety and symptoms of depression among in-hospital cardiac arrest survivors

Författare och institution:
Johan Israelsson (-); Anders Bremer (-); Åsa B. Axelsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Tobias Cronberg (-); Therese Djärv (-); Johan Herlitz (-); Marja-Leena Kristofferzon (-); Ing-Marie Larsson (-); Gisela Lilja (-); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Ewa Wallin (-); Susanna Ågren (-); Eva Åkerman (-); Kristofer Årestedt (-)
Publicerad i:
Resuscitation. ERC Symposium on Guidelines. 29´31 Oct., Prague, Czech Republic., 96 ( Supplement 1 ) s. 101
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård ->
Intensivvård
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
230314
Posten skapad:
2016-01-10 20:48
Posten ändrad:
2016-06-28 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007