transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Translating participation: scenario workshops and citizens’ juries across situations and contexts

Författare och institution:
Linda Soneryd (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Nina Amelung (-)
Publicerad i:
Knowing Governance Eds Voß, Jan-Peter and Freeman, Richard, s. 155-174
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave
Förlagsort:
Basingstoke
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
230279
Posten skapad:
2016-01-09 08:21
Posten ändrad:
2016-04-15 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007