transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reclassification of Achromobacter spiritinus Vandamme et al. 2013 as a later heterotypic synonym of Achromobacter marplatensis Gomila et al. 2011.

Författare och institution:
Peter A Vandamme (-); Charlotte Peeters (-); Margo Cnockaert (-); Margarita Gomila (-); Edward R.B. Moore (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Theodore Spilker (-); John J Lipuma (-)
Publicerad i:
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 66 ( 4 ) s. 1641-4
ISSN:
1466-5034
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A repeat multilocus sequence analysis (MLSA) of concatenated nusA, eno, rpoB, gltB, lepA, nuoL and nrdA sequences of strains classified as Achromobacter marplatensis revealed that earlier reported sequence data of the proposed type strain were erroneous and that the corrected concatenated sequence divergence between the A. marplatensis LMG 26219T (= CCUG 56371T) sequence type and that of Achromobacter spiritinus strains was well below the 2.1% threshold level that delineates Achromobacter species. These results therefore demonstrated that strains that were classified as A. spiritinus should be reclassified as A. marplatensis and that the name Achromobacter spiritinus should no longer be used. An emendation of the A. marplatensis species description is warranted.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
230255
Posten skapad:
2016-01-09 04:47
Posten ändrad:
2016-08-10 14:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007