transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärdering av en kurs för ST-läkare om sällsynta diagnoser- Vad ger detta?

Författare och institution:
Diana Swolin-Eide (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); A Harrysson (-); R Hejdenberg (-); AC Röjvik (-)
Publicerad i:
Barnveckan, 20-23 April 2015, Stockholm, Sverige, April
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Ytterligare information:
https://www.malmokongressbyra.se/barnveckan/detaljerat_program
Postens nummer:
230191
Posten skapad:
2016-01-08 13:50
Posten ändrad:
2016-06-03 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007