transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased osteocalcin levels and bone mineral content during rapid weight gain therapy in anorexia nervosa patients.

Författare och institution:
Bojan Tubić (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Cecilia Pettersson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Anna Svedlund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Helene Berteus Forslund (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); P Magnusson (-); Diana Swolin-Eide (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Journal of Bone and Mineral Research. 2015 Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research. October 9–12, 2015 Seattle, WA, USA., 30 ( suppl 1:SU0095 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Ytterligare information:
http://www.asbmr.org/education/abstracts
Postens nummer:
230189
Posten skapad:
2016-01-08 13:46
Posten ändrad:
2016-06-20 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007