transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vitamin D status in young women with anorexia nervosa during intensive weight gain therapy.

Författare och institution:
Anna Svedlund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bojan Tubić (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Cecilia Pettersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); P Magnusson (-); Diana Swolin-Eide (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
7th International conference on childrens bone health. 27-30 juni, 2015. Salzburg, Österrike. Bone abstracts, 4 s. P72
E-ISSN:
2052-1219
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
230188
Posten skapad:
2016-01-08 13:41
Posten ändrad:
2016-05-31 10:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007