transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Direct observation of three-electron collective decay in a resonant Auger process

Författare och institution:
J. H. D. Eland (Institutionen för fysik (GU)); Richard J. Squibb (Institutionen för fysik (GU)); M. Mucke (-); Sergey Zagorodskikh (Institutionen för fysik (GU)); P. Linusson (-); Raimund Feifel (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
New Journal of Physics, 17 s. artikel nr 122001
ISSN:
1367-2630
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Using a multi-electron coincidence technique combined with synchrotron radiation we demonstrate the real existence of the elusive three-electron collective process in resonant Auger decay of Kr. The three-electron process is about 40 times weaker than the competing two-electron processes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
collective Auger decay, multi-electron coincidence, inner shell vacancies, configurations, coincidence, transitions, excitation, states, atoms, Physics
Postens nummer:
230187
Posten skapad:
2016-01-08 13:36
Posten ändrad:
2016-02-29 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007