transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Icke-kirurgisk behandling av fetma och övervikt

Health Technology Assessment HTA-report 2015:84

Författare och institution:
Björn Eliasson (-); Ingrid Larsson (-); Ann Liljegren (-); Ola Samuelsson (-); Madelene Sandqvist (-); Therese Svanberg (-); Malin Werling (Institutionen för medicin); Malin Wiklund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning); Christina Bergh (-)
Antal sidor:
267
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
HTA-centrum, Västra Götalandsregionen
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Ytterligare information:
http://docplayer.se/13791963-Icke-kirurgisk-behandling-av-fetma-och-overvikt.html
Postens nummer:
230132
Posten skapad:
2016-01-07 21:01
Posten ändrad:
2016-06-01 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007