transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

LDL cholesterol is not a good marker of cardiovascular risk in Type 1 diabetes.

Författare och institution:
Christel Hero (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ann-Marie Svensson (-); P Gidlund (-); Soffia Gudbjörnsdottir (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Björn Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Katarina Eeg-Olofsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association, 33 ( 3 ) s. 316-323
ISSN:
1464-5491
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
LDL cholesterol (LDL-C) is considered an important cardiovascular disease (CVD) risk factor. Less is known in Type 1 diabetes. We assessed LDL-C and total cholesterol to HDL cholesterol ratio (TC/HDL-C) as predictors of CVD in Type 1 diabetes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Postens nummer:
230120
Posten skapad:
2016-01-07 20:32
Posten ändrad:
2016-03-09 16:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007