transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clear conscience grounded in relations: Expressions of Persian-speaking nurses in Sweden.

Författare och institution:
Monir Mazaheri (-); Eva Ericson-Lidman (-); Ali Zargham-Boroujeni (-); Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Astrid Norberg (-)
Publicerad i:
Nursing ethics, Epub ahead of print
ISSN:
1477-0989
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Conscience is an important concept in ethics, having various meanings in different cultures. Because a growing number of healthcare professionals are of immigrant background, particularly within the care of older people, demanding multiple ethical positions, it is important to explore the meaning of conscience among care providers within different cultural contexts.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
230108
Posten skapad:
2016-01-07 18:44
Posten ändrad:
2016-01-08 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007