transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Short-term and long-term effects of a psycho-educational group intervention for family caregivers in palliative home care - results from a randomized control trial.

Författare och institution:
Maja Holm (-); Kristofer Årestedt (-); Ida Carlander (-); Carl-Johan Fürst (-); Yvonne Wengström (-); Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Anette Alvariza (-)
Publicerad i:
Psycho-oncology, 25 ( 7 ) s. 795-802
ISSN:
1099-1611
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Family caregivers in cancer and palliative care often face heavy responsibilities and feel insufficiently prepared for the situation as caregivers. This study evaluates short-term and long-term effects of a psycho-educational group intervention aiming to increase preparedness for family caregiving in specialized palliative home care.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap ->
Palliativ medicin
Nyckelord:
Palliative care, family caregiving, intervention, support
Postens nummer:
230107
Posten skapad:
2016-01-07 18:41
Posten ändrad:
2016-08-19 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007