transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characteristics of family caregivers who did not benefit from a successful psycho-educational intervention in palliative cancer care: a prospective correlational study

Författare och institution:
Maja Holm (-); K Årestedt (-); Ida Carlander (-); Y Wengström (-); Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Anette Henriksson (-)
Publicerad i:
Cancer Nursing, Epub ahead of print
ISSN:
0162-220X
E-ISSN:
1538-9804
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap ->
Palliativ medicin
Postens nummer:
230106
Posten skapad:
2016-01-07 18:33
Posten ändrad:
2016-04-28 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007