transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Relevance of Political Science

Redaktör(er):
Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen); Gerry Stoker (-); B. Guy Peters (-)
ISBN:
978-0-230-20108-8
Antal sidor:
282
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Palgrave
Förlagsort:
Basingstoke
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
230086
Posten skapad:
2016-01-07 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007