transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vitamin D levels in Swedish Children over the past 30 years.

Författare och institution:
Diana Swolin-Eide (-); Björn Andersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); P Magnusson (-); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Journal of Bone and Mineral Research. Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research Seattle, WA October 9–12, 2015, 30 ( Supplement 1: SU0057 ) s. okt
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Ytterligare information:
http://www.asbmr.org/education/2015-abstracts
Postens nummer:
230073
Posten skapad:
2016-01-07 14:26
Posten ändrad:
2016-06-28 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007