transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Corruption in Governance of the Commons: Consequences and Reform Challanges

Författare och institution:
Aksel Sundström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Datum för examination:
2015-12-11
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Corruption, common-pool resources, institutions, public administration, bribes, South Africa
Postens nummer:
230055
Posten skapad:
2016-01-07 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007