transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Migration: Zurückkehren ist riskant: Kongolesen, die aus Europa heimkehren, stoßen auf viele Hürden

Författare och institution:
Maria Eriksson Baaz (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Welt-Sichten: Magazin für globale entwicklung und ökumenische, zusammenarbeit, ( 12-2015/1-2016 ) s. 56-59
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
Postens nummer:
230038
Posten skapad:
2016-01-07 12:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007