transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Permanent nykomling - Om behovsanställdas villkor

Författare och institution:
Johan Alfonsson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 21 ( 3 ) s. 7-22
ISSN:
1400-9692
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I artikeln undersöks behovsanställdas relation till tillsvidareanställda, vilka problem som kan uppstå i relationerna mellan grupperna och hur behovsanställda bemöter dessa. Med utgång i Lysgaards teori om de underordnades arbetarkollektiv pekar resultaten på att bristande närhet, likhet och gemensam problembild bidrar till att behovsanställda hamnar utanför gemenskapen och behandlas kränkande. Tre handlingsstrategier som används för att möta problemen har identifierats. I artikeln framhålls att strategierna riskerar att reproducera situationen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
timanställning, osäkerhet, otrygghet, socialt stöd, behovsanställning, Lysgaard, tillfällig anställning, visstidsanställning, arbetarkollektiv, flexibilitet, värdighet, arbetsmiljö,
Postens nummer:
230031
Posten skapad:
2016-01-07 12:06
Posten ändrad:
2016-08-25 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007