transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ATP evokes cholinergic contraction in the healthy, but not inflamed, intact rat urinary bladder

Författare och institution:
Johanna Stenqvist (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Michael Winder (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Martin Johnsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Gunnar Tobin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Patrik Aronsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Abstracts / Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. At "International Society for Autonomic Neuroscience, Stresa, Italy", 192 s. 57
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
Ytterligare information:
http://www.isanweb.org/ISAN/index.html
Postens nummer:
229897
Posten skapad:
2016-01-06 12:47
Posten ändrad:
2016-06-01 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007