transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Same considerations, different decisions– exploring the motivations for split-ticket voting among Swedish Feminist Initiative supporters

Författare och institution:
Sofie Blombäck (Statsvetenskapliga institutionen); Jenny De Fine Licht (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
MPSA 73rd Annual Conference, Chicago 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
229858
Posten skapad:
2016-01-05 22:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007