transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Computing genus 1 Jacobi forms

Författare och institution:
Martin Westerholt-Raum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematics of Computation, 85 ( 298 ) s. 931-960
ISSN:
0025-5718
E-ISSN:
1088-6842
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We develop an algorithm to compute Fourier expansions of vector valued modular forms for Weil representations. As an application, we compute explicit linear equivalences of special divisors on modular varieties of orthogonal type. We define three families of Hecke operators for Jacobi forms, and analyze the induced action on vector valued modular forms. The newspaces attached to one of these families are used to give a more memory efficient version of our algorithm. - See more at: http://www.ams.org/journals/mcom/2016-85-298/S0025-5718-2015-02992-5/#sthash.bv7cxz8N.dpuf
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Geometri
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
Postens nummer:
229841
Posten skapad:
2016-01-05 20:04
Posten ändrad:
2016-03-22 09:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007