transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Political data in 2014

Författare och institution:
Andreas Bågenholm (Statsvetenskapliga institutionen); Kevin Deegan-Krause (-); Liam Weeks (-)
Publicerad i:
European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 54 ( 1 ) s. 1-18
E-ISSN:
2047-8852
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
229797
Posten skapad:
2016-01-05 15:53
Posten ändrad:
2016-04-28 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007